img
 

Ruta Arqueológica de O Acevedo

 

 

DESCRIPCIÓN:

O concello de Outeiro de Rei é ben coñecido na Historiografía arqueolóxica pola abundancia de xacementos tumulares do mesmo xeito que o resto de Terra Chá xa que se identifica cun corredor natural que permite a conexión entre as terras altas das Serras Setentrionais ao N e orientais ao E coa Dorsal Meridiana ao W e as terras baixas das depresións de Sarria e Monforte ao S, facilitando a trasfega de persoas, ideas e mercadorías tanto ao longo da Prehistoria como en tempos históricos.
Destacamos os grupos de existencia de concentracións tumulares en Monte de Matela, Gándaras de Outeiro, Roza dás Aveas ou este conxunto do Cordal de Acevedo, entre os límites da parroquia de Martul-Aspay- Parada, contando con interesantes achados de material arqueolóxico e unha interesante tipoloxía de cistas e cámaras dolménicas.
Esta ruta permite un percorrido pechado por un conxunto tumular moi representativo do concello de Outeiro de Rei.
Grupo 1: Túmulos agrupados ao camiño que por detrás de Pascuais lévannos a Coto de Province que conta con gravados históricos como o de Galba, fito territorial de separación de montes en man común, ou gravados vinculados ao fenómeno tumular no afloramiento de Penas Serradas. Desde os túmulos de Pascuais, moi alterados por accións humanas, especialmente de repoboacións forestais, con masas tumulares moi rebaixadas podemos ascender ás cámaras dos túmulos de Coto Province-Pico dás Mallas con túmulos que conta con importantes masas tumulares en diámetro e altura.
Grupo 2: Os túmulos do Cordal de Acebedo esténdense desde A Roza dás Presas, a maior cota de altura, que por un camiño de tránsito incorporan novos túmulos en Trala Seara e na propia Divisoria de Acebedo para descender por Rózalas dá Cal e Vos Carrís á parte baixa que atravesaría o Río Miño polas numerosas insuas existentes.
Destacar túmulos como Pena Dereita (GA27039009) ou o da Divisoria de Acebedo (GA27039112) que polas súas dimensións en altura, masa tumular e tipoloxía de cámara son exemplos de máximo interese.
Ao longo deste percorrido non só imos poder ver a necrópole megalítica de Ou Acevedo, que dá nome á ruta, si non que tamén nos atoparemos distintas medorras, túmulos, petróglifos?a maior parte catalogados e mesmo dous deles, a Medorra 1 de Acevedo e o Petróglifo de Pena Serrada, teñen a consideración de Ben de Interese Cultural.
As mámoas son túmulos funerarios característicos do neolítico do noroeste da península ibérica, trátase de acumulacións artificiais de terra ou pedras, habitualmente de forma circular, que se presentan de forma brusca sobre o terreo e conteñen un ou varios enterramentos. Normalmente no seu interior atópase unha estrutura pétrea coñecida como dolmen ou anta. É habitual que presenten unha depresión na parte superior coñecida como cono de violación, ou o que é o mesmo resto dalgunha escavación ilegal na busca de materiais preciosos ou máis comunmente para aproveitar as pedras. Atópanse mámoas en moitos lugares onde houbo cultura megalítica.

TRAZADO:

Premer para ir á ruta

Premer para ir á ruta

Distancia:

10 km.

Duración estimada:

02:30:00

GALERÍA DE IMAXES: